Actievoorwaarden SprintSparen

Deze promotieactie wordt georganiseerd door FreeBees B.V., gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend aan de d'Arcyweg 76 te Europoort-Rotterdam.

1) SprintSparen loopt bij deelnemende BP stations tot nader order en elke FreeBees-spaarder die aan de voorwaarden voldoet neemt hier automatisch aan deel.

2) Op elke eerste dag van een oneven maand start een nieuwe SprintSparen-actieperiode, elke actieperiode duurt dus steeds twee maanden en eindigt altijd op de laatste dag van een even maand.

3) Vanaf de tweede tankbeurt binnen een actieperiode spaart u extra FreeBees in het kader van SprintSparen, bovenop de standaard FreeBees die u normaal gesproken spaart. De tweede tankbeurt binnen een actieperiode levert 25% extra FreeBees op, de derde 50% en daarna loopt het aantal extra FreeBees met 5% per tankbeurt op tot 100% extra FreeBees bij uw 13e tankbeurt binnen een actieperiode. Vanaf de 13e tankbeurt en verder ontvangt u steeds 100% extra FreeBees. ● Het product dat u tankt is leidend voor het percentage extra FreeBees dat u spaart. Tankt u BP Ultimate krijgt u altijd 100% extra FreeBees en maakt u dus geen stap in het stappenschema van reguliere FreeBees.

4) Tankt u BP Ultimate dan spaart u altijd direct 100% extra FreeBees, ongeacht het aantal tankbeurten binnen een actieperiode en het aantal liters dat u tankt. Derhalve zijn de artikelen 3, 6, 7 en 8 van deze actievoorwaarden niet van toepassing op tankbeurten met BP Ultimate. 

5) In onderstaande tabel ziet u een voorbeeld hoe het werkt.

tabel

6) Aan het begin van een nieuwe actieperiode begint u opnieuw bij 0%.

7) Alleen tankbeurten van minimaal 20 liter tellen mee. Bij meerdere tankbeurten per dag telt alleen de eerste tankbeurt van die dag mee voor SprintSparen.

8) Extra FreeBees in het kader van SprintSparen worden alleen gespaard over de eerste 50 liter van uw tankbeurt, over het meerdere aantal liters van een tankbeurt spaart u alleen de standaard FreeBees.

9) De extra FreeBees worden automatisch en direct bijgeschreven op uw FreeBees-kaart.

10) Vertankingen die direct afgerekend worden aan de pomp met een betaalterminal zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Alleen vertankingen die direct afgerekend worden aan de kassa in de shop doen mee aan SprintSparen.

11) FreeBees B.V. en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.

12) FreeBees B.V. is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

13) Extra FreeBees in verband met de SprintSparen actie voor zowel reguliere als BP Ultimate brandstoffen kunnen enkel worden verkregen als de FreeBees-kaart is geregistreerd vóór aanvang van de tankbeurt.

● Tevens verwijzen u naar de algemene voorwaarden van FreeBees

● Heeft u vragen? Kijk dan bij Veelgestelde Vragen

● Ga hier terug naar SprintSparen