Actievoorwaarden Dubbel SprintSparen

Deze promotieactie wordt georganiseerd door FreeBees B.V., gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend aan de d'Arcyweg 76 te Europoort-Rotterdam.

1) Dubbel SprintSparen loopt bij deelnemende BP gedurende de periode 1 september 2019 t/m 31 oktober 2019 (“Actieperiode”) en elke FreeBees-spaarder die aan de voorwaarden voldoet neemt hier automatisch aan deel.

2) Vanaf de tweede tankbeurt binnen de Actieperiode spaart u extra FreeBees in het kader van Dubbel SprintSparen, bovenop de standaard FreeBees die u normaal gesproken spaart. De tweede tankbeurt binnen de Actieperiode levert 50% extra FreeBees op, de derde 100% en daarna loopt het aantal extra FreeBees met 10% per tankbeurt op tot 200% extra FreeBees bij uw 13e tankbeurt binnen een actieperiode. Vanaf de 13e tankbeurt en verder ontvangt u steeds 200% extra FreeBees. Dit stappenplan geldt enkel voor reguliere brandstoffen, voor vertankingen met BP Ultimate brandstoffen geldt artikel 3.

3) Tankt u BP Ultimate dan spaart u tijdens de Actieperiode bij elke tankbeurt direct 200% extra FreeBees, ongeacht het aantal tankbeurten binnen een actieperiode en het aantal liters dat u tankt. Derhalve zijn de artikelen 5 en 6 van deze actievoorwaarden niet van toepassing op tankbeurten met BP Ultimate.

4) In onderstaande tabel ziet u een voorbeeld hoe het werkt.

aangepaste tabel desktop

5) Alleen tankbeurten van minimaal 20 liter tellen mee. Bij meerdere tankbeurten per dag telt alleen de eerste tankbeurt van die dag mee voor Dubbel SprintSparen.\

6) Extra FreeBees in het kader van Dubbel SprintSparen worden alleen gespaard over de eerste 50 liter van uw tankbeurt, over het meerdere aantal liters van een tankbeurt spaart u alleen de standaard FreeBees.

7) De extra FreeBees worden automatisch en direct bijgeschreven op uw FreeBees-kaart.

8) Vertankingen die direct afgerekend worden aan de pomp met een betaalterminal zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Alleen vertankingen die direct afgerekend worden aan de kassa in de shop doen mee aan SprintSparen.

9) FreeBees B.V. en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.

10) FreeBees B.V. is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

11) Extra FreeBees in verband met de Dubbel SprintSparen actie voor zowel reguliere als BP Ultimate brandstoffen kunnen enkel worden verkregen als de FreeBees-kaart is geregistreerd vóór aanvang van de tankbeurt.

● Tevens verwijzen u naar de algemene voorwaarden van FreeBees

● Heeft u vragen? Kijk dan bij Veelgestelde Vragen

● Ga hier terug naar SprintSparen