Actievoorwaarden

● De actie loopt bij deelnemende BP stations tot nader orde.

● Vanaf de tweede tankbeurt binnen één kwartaal spaart u extra FreeBees, bovenop de standaard FreeBees die u normaal gesproken spaart. De tweede tankbeurt binnen een kwartaal levert 10% extra FreeBees op, de derde 20%, de vierde keer tanken 30% extra FreeBees, etc. Dit loopt op tot 100% extra FreeBees bij uw 11e tankbeurt binnen een kwartaal. Vanaf de 11e tankbeurt en verder ontvangt u steeds 100% extra FreeBees.

● Tankt u BP Ultimate dan spaart u vanaf de tweede tankbeurt 20% extra FreeBees, de derde 40%, de vierde 60%, de vijfde 80% en vanaf de zesde 100%.

 ● Het product dat u tankt is leidend voor het percentage extra FreeBees dat u spaart. Bij reguliere brandstof spaart u 10% extra FreeBees en bij BP Ultimate spaart u 20% extra FreeBees. Tankt u bijvoorbeeld de erste tankbeurt BP Ultimate en bij uw tweede tankbeurt reguliere brandstof dan spaart u geen 20% maar 10% extra FreeBees. Tankt u eerst reguliere brandstof en bij uw volgende tankbeurt BP Ultimate dan spaart u 20% extra FreeBees.

In onderstaande tabel ziet u een voorbeeld hoe het werkt.

tabel 

● Aan het begin van een kwartaal begint u opnieuw bij 0%.

● Alleen tankbeurten van minimaal 20 liter tellen mee. Bij meerdere tankbeurten per dag telt alleen de eerste tankbeurt van die dag mee voor extra FreeBees.

● Extra FreeBees worden alleen gespaard over de eerste 50 liter van uw tankbeurt, over het meerdere aantal liters van een tankbeurt spaart u alleen de standaard FreeBees.

● De FreeBees worden automatisch bijgeschreven op uw FreeBees-kaart.

● Extra FreeBees kunnen niet toegekend worden over vertankingen die direct afgerekend worden aan de pomp met een betaalterminal. Alleen over vertankingen die direct afgerekend worden aan de kassa in de shop kunnen extra FreeBees uitgegeven worden.

● FreeBees B.V. en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.

● FreeBees B.V. is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

● Tevens verwijzen u naar de algemene voorwaarden van FreeBees

● Heeft u vragen? Kijk dan bij Veelgestelde Vragen

● Ga hier terug naar Extra FreeBees