Actievoorwaarden "Download BPme en spaar tot wel €10 aan FreeBees"

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Download BPme en spaar tot wel €10 aan FreeBees” die georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, branch van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam (‘BP’).

1) Deze actie loopt vanaf 29 januari 2020 t/m 31 mei 2020. De deelnemende BP stations zijn herkenbaar aan het promotiemateriaal. 2) Om deel te kunnen nemen aan de actie dien je in het bezit te zijn van een FreeBees-kaart en deze succesvol gekoppeld te hebben aan de BPme-app. Instructies voor het downloaden en instellen van BPme zijn te vinden op bp.nl. 3) Indien je aan de actievoorwaarden voldoet worden de eerste 4 tanktransacties die je met BPme betaalt gedurende de actieperiode beloond met extra FreeBees volgens onderstaand stappenschema.

  • 1e transactie: 100 extra FreeBees

  • 2e transactie: 200 extra FreeBees

  • 3e transactie: 300 extra FreeBees

  • 4e transactie: 400 extra FreeBees

4) Enkel transacties van meer dan 20 liter tellen mee voor de actie. Bovendien telt enkel de eerste transactie op een dag mee. 5) De actie geldt voor alle betaalmethoden die door BPme ondersteund worden. 6) In totaal kan met de actie tot maximaal 1.000 extra FreeBees per deelnemer worden gespaard. 7) De extra FreeBees komen bovenop eventuele andere promotieacties van FreeBees. 8) Deelname aan de actie is gelimiteerd tot de eerste 50.000 deelnemers. Zodra dit aantal is bereikt kunnen bestaande deelnemers (waarvan al minimaal 1 tankbeurt in het kader van deze actie is beloond met extra FreeBees) tot het einde van de actieperiode met de actie doorgaan. Nieuwe deelnemers worden echter vanaf dat moment niet meer tot de actie toegelaten. Een aankondiging hiervan zal worden gedaan op bp.nl en freebees.nl. 9) BP en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie. 10) BP is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 11) In geval van (vermoeden van) fraude, behoudt BP zich het recht voor om personen uit te sluiten van deelname en/of reeds verstrekte extra FreeBees af te schrijven. 12) Voor meer informatie verwijzen wij je naar bp.nl of kun je bellen met de BP Klantenservice: 0800 – 2727270.