SprintSparen voorwaarden

1) SprintSparen loopt tot nader order bij bemande BP stations in Nederland en elke FreeBees-spaarder die aan deze voorwaarden voldoet neemt hier automatisch aan deel.


2) Op elke eerste dag van een oneven maand start een nieuwe SprintSparen-actieperiode, elke actieperiode duurt dus steeds twee maanden en eindigt altijd op de laatste dag van een even maand.


3) Vanaf de tweede tankbeurt binnen een actieperiode spaar je extra FreeBees in het kader van SprintSparen, bovenop de standaard FreeBees die je normaal gesproken spaart. De tweede tankbeurt binnen een actieperiode levert 25% extra FreeBees op, de derde 50% en daarna loopt het aantal extra FreeBees met 5% per tankbeurt op tot 100% extra FreeBees bij je 13e tankbeurt binnen een actieperiode. Vanaf de 13e tankbeurt en verder ontvang je steeds 100% extra FreeBees.


4) Tank je BP Ultimate of betaal je met de BPme-app, dan spaar je direct 100% extra FreeBees, ongeacht het aantal tankbeurten binnen een actieperiode. Derhalve zijn de artikelen 3 en 6 van deze actievoorwaarden niet van toepassing op tankbeurten met BP Ultimate en tankbeurten die zijn betaald met BPme.


5) In onderstaande tabel zie je een voorbeeld hoe het werkt.

Per tankbeurt ontvang je extra FreeBees

1ste tankbeurt: 0% extra FreeBees 2de tankbeurt: 25% extra FreeBees 3de tankbeurt: 50% extra FreeBees 4de tankbeurt: 55% extra FreeBees 5de tankbeurt: 60% extra FreeBees 6de tankbeurt: 65% extra FreeBees 7de tankbeurt: 70% extra FreeBees 8ste tankbeurt: 75% extra FreeBees 9de tankbeurt: 80% extra FreeBees 10de tankbeurt: 85% extra FreeBees 11de tankbeurt: 90% extra FreeBees 12de tankbeurt: 95% extra FreeBees 13de tankbeurt: 100% extra FreeBees

Als je BP Ultimate tankt of met BPme betaalt krijg je bij elke tankbeurt direct 100% extra FreeBees


6) Aan het begin van een nieuwe actieperiode start je opnieuw bij 0%.


7) Alleen tankbeurten van minimaal 20 liter tellen mee. Bij meerdere tankbeurten per dag telt alleen de eerste tankbeurt van die dag mee voor SprintSparen.


8) Extra FreeBees in het kader van SprintSparen worden alleen gespaard over de eerste 50 liter van je tankbeurt (100 liter voor BP Ultimate en BPme), over het meerdere aantal liters van een tankbeurt spaar je alleen de standaard FreeBees.


9) De extra FreeBees worden automatisch en direct bijgeschreven op je FreeBees-kaart, mits deze bij de tanktransactie wordt gescand. Er worden geen extra FreeBees uitgekeerd in het kader van SprintSparen als gebruik wordt gemaakt van een tegoedbon.


10) Vertankingen die direct afgerekend worden aan de pomp met een betaalterminal zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Alleen vertankingen die afgerekend worden aan de kassa in de shop, of via de BPme-app, doen mee aan SprintSparen.


11) FreeBees B.V. en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.


12) FreeBees B.V. is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.


13) Extra FreeBees in verband met de SprintSparen actie kunnen enkel worden verkregen als de FreeBees-kaart op naam is geregistreerd ten tijde van de transactie.

Tevens verwijzen wij je naar de algemene voorwaarden van FreeBees.